Handelsbetingelser – Papirgården Grenaa

Download Salgs- og leveringsbetingelser. (PDF)

Vi er lige i nærheden

Du kan bestille dine varer ved at ringe, faxe eller skrive en mail til os. Du kan også bestille dine varer på vores web-butik på www.papirgaarden-grenaa.dk, der holder åbent 24 timer i døgnet.

Få besøg af en konsulent

Vores konsulenter kommer naturligvis meget gerne på besøg for at hjælpe med at vejlede hvad jeres behov end måtte være.

Levering

Alle standardvarer indenfor vores grundsortiment leveres fra dag til dag. Enten med egen vogn, med post eller med GLS. Ordre på lagervarer modtaget inden kl. 12, kan normalt leveres næste hverdag. Alle ordre under kr. 500,00 excl. moms tillægges fragt omkostninger. Varer, der sendes udenfor Danmark pålægges fragt uanset købets størrelse. Såfremt varerne er beskadiget under transporten, skal kunden straks gøre Papirgården A/S, Grenaa opmærksom på dette. Der skal ligeledes rettes henvendelse straks, såfremt faktura/følgeseddel og de leverede varer ikke stemmer overens. Henvendelsen skal finde sted enten skriftlig, pr. e-mail eller pr. telefon. Der tages i leveringen, forbehold for udsolgte varer og restordrer. Kontormøbler leveres altid usamlet, medmindre andet er aftalt. Pallevarer, penge-, sikrings- og dataskabe leveres kun til fortov, men mindre andet er aftalt. For andre specielle produkter og skaffe varer, aftales salgs- og leveringsbetingelser individuelt, herunder eventuelle fragt- og forsendelsesomkostninger, opsætning, support og installation.
Alle ordre leveret med vores egen bil – under kr. 250,00 + moms, pålægges fragt kr. 25,00 excl. moms

Betalingsbetingelser

For kontokunder er vores standard betalingsbetingelser: Løbende måned + 15 dage – med mindre andet er aftalt. For ikke kontokunder er det altid kontant betaling. De leverede varer er Papirgården A/S, Grenaa’s ejendom til det fakturerede beløb er rettidigt indbetalt. Ved manglende betaling, tillægges 2% rente pr. påbegyndt måned, min. 15,00 DKK. I tilfælde af retslig inkasso, dækkes samtlige udgifter i denne forbindelse af kunden.

Miljøtillæg

Tillægget kr. 19,00 + moms dækker nogle af de udgifter virksomheden bliver pålignet til blandt andet sortering og transport efter regulativer og forskrifter til bortafskaffelse af affald med godkendte transportører af f.eks. papir, pap, emballage, plastik, toner, klude, kemikalier, batterier og elektronik. Virksomheden pålignes desuden afgifter på diesel og el.

Samhandelsaftale

Kunder, der har indgået en samhandelsaftale med Papirgården A/S, Grenaa, ydes kredit i henhold til den skriftlige aftale. Ved oprettelse af konto, skal der opgives korrekt virksomhedsnavn, adresse, kontakt person, telefonnummer, cvr. og evt. ean nummer. Alle varer betales kontant ved bestilling, såfremt kunden ikke er oprettet som kontokunde hos Papirgården A/S, Grenaa. Papirgården A/S, Grenaa forbeholder sig ret til uden videre, at levere varer mod forudbetaling/bankoverførsel, såfremt dette skønnes at være nødvendigt.

Priser

Alle priser er excl. moms 25% moms. Vi forbeholder os ret til at foretage løbende prisjusteringer, i henhold til gældende markedspriser, uden yderligere forudgående varsel.

Reklamationsret

Der ydes reklamationsret på produkter efter den til enhver til gældende købelov. Reklamationsretten omfatter ikke skader der skyldes betjeningsfejl, modifikationer, groft misbrug eller skade fra brugerens side. Såfremt dette konstateres, debiteres reparationen efter gældende timepris. Skulle varen mod forventning gå i stykker i reklamations perioden, repareres denne vederlagsfrit, på det af Papirgårdens A/S, Grenaa anviste værksted. Såfremt der er on-site eller anden garanti på produktet, forpligter køber sig selv til at rette henvendelse til producentens serviceafdeling, og derved sørge for kontakten. Såfremt Papirgården A/S, Grenaa skal hjælpe med dette, skal der betales fragt- og forsendelses gebyr, samt timepris og kørsel efter gældende takster.

Forbehold

Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer eller udgåede varer, herunder restordre og svigtende leverancer fra vore leverandører/distributører, ændrede produkt specifikationer og force majeure.

E-handel

En personlig adgang til vores e-handelsløsning kræver en konto hos Papirgården A/S, Grenaa. Kontoen oprettes på samme betingelser som nævnt under “Samhandelsaftale”. Personligt login og password kan kun udleveres via e-mail. Vi forbeholder os ret til at lukke for adgangen til systemet, såfremt den personlige adgang bliver misbrugt. Lukningen vil ske uden yderligere varsel og af sikkerhedsmæssige hensyn.